پرسشنامه شخصیتی برن رویتر Bern Royter

این پرسشنامه جهت بررسی علائق و نگرش های شما طرح شده است.این سوالات از نوع سوال های هوشی نیست. بنابراین ؛ پاسخ درست یا غلط وجود نخواهد داشت. پس از هر سوال کلمات "بلی" ، "خیر" یا علامت سوال "؟" خواهید دید. اگر به طور مطلق نمی‌توانید ، پاسخ "بلی" یا "خیر" بدهید ، در آن صورت علامت سوال"؟" را انتخاب کنید .

توجه: اين پرسشنامه صرفا جنبه اطلاع‌رساني دارد و بديهي است با پر کردن آن نتيجه‌اي براي شما ارسال نخواهد شد.